Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Gierkink Machine Techniek BV, Kapelweg 44a, 7134 RJ te Vragender, (KVK51748045)

Laatst gewijzigd op 28 september 2018

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website http://www.gmt-equipment.com en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaan. Gierkink Machine Techniek BV gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het bepalen van strategie en beleid
 • Het verzenden van een nieuwsbrief
 • Relatiebeheer, waaronder het contact opnemen met u indien u hierom verzoekt
 • Het opslaan en publiceren van reviews.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • Technische browserinformatie
 • Cookie ID
 • Klik- en surfgedrag binnen deze website
 • Social media account.

Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u dat hier voorafgaande toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Gierkink Machine Techniek BV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om de website correct te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Gierkink Machine Techniek BV of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)
 • Om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies)

Technische of functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te onthouden of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies.

Analytische cookies

Daarnaast  worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: producten en services, benchmarking en technische ondersteuning. Google Analytics bewaart de gegevens 18 maanden.

Social Media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies: Verificatie, veiligheid, advertenties, functies & services en prestaties.

Bekijk ons cookie-overzicht

In- en uitschakelen van cookies

Bij bezoek aan onze website verschijnt er een cookiemelding waarin we je informeren over het gebruik van cookies op onze website. Door gebruik te maken van onze website, of op 'Oké' te klikken, ga je hiermee akkoord. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van de browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacy policy van deze websites te raadplegen alvorens van deze website gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U kunt Gierkink Machine Techniek BV vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Gierkink Machine Techniek BV verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier, een e-mail te sturen naar info@gmt-equipment.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0544-370315 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als  u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.